Αριθμός Προσωπικού Έτους – Υπολογισμός

Αριθμός Προσωπικού Έτους – Υπολογισμός

Τι είναι ο Αριθμός Προσωπικού Έτους;

Στο Προσωπικό μας Έτος μπορούμε να δούμε τις γενικές τάσεις των Αριθμών για τη χρονιά. Μπορούμε να διαγνώσουμε τα καρμικά, συμπαντικά, ενεργειακά μηνύματα που αποδίδονται στη χρονιά! Έτσι λοιπόν προκειμένου να παίρνετε μία ιδέα για τις γενικές τάσεις των Αριθμών ανά μήνα, θα διαβάζετε τις αναλύσεις μου στον Αριθμό του Προσωπικού σας Έτους!

Στις ημερήσιες αναλύσεις μου σας δίνω τους ευνοημένους Αριθμούς Χαρακτήρων Πεπρωμένου!


Πώς υπολογίζω τον Αριθμό Προσωπικού Έτους;

Ο Αριθμός του Προσωπικού μας Έτους υπολογίζεται από την ημερομηνία γέννησής μας, πολύ απλά και γρήγορα. Ας δούμε ένα παράδειγμα, για να κατανοήσουμε την διαδικασία υπολογισμού:

  • Έστω ότι η ημερομηνία γέννησής μας είναι 15/11/1975.
  • Αλλάζουμε το χρονολογικό έτος γέννησης (το 1975) με το τρέχον έτος ( π.χ το 2020) κι έτσι προκύπτει η ημερομηνία 15/11/2020.
  • Προσθέτουμε όλα τα ψηφία μεταξύ τους και προκύπτει το εξής: 1+5+1+1+2+0+2+0=3

Συνεπώς ο Αριθμός Προσωπικού Έτους για το 2020 είναι ο Αριθμός 3!